top of page
IMG_1961.jpg

hitta dig själv
på yogagolf retreat

Välkommen till
yoga-golf

levagården

EN OAS INVID SJÖ I DALARNA

RETREAT, REHABILITERING,

KURSGÅRD & KONFERENS FÖR MINDRE GRUPPER

I närheten av Älvdalen i Sjurby ligger Levagården som är omringad av sjö och skog och välkomnar mindre grupper. Gården är privatägd med fokus på livshälsa, medvetenhet och hållbarhet. Här ges möjlighet för återhämtning och stillhet samt inre och yttre rening i en idyllisk miljö.

Levagården ligger ljuvligt intill den vackra Nässjön. Gården är en lugn oas med trevligt stugboende.Här erbjuder Minanda Fritz regelbundna retreat där hon förmedlar kunskapen om vad känslor och tankar verkligen är och inspirerar till att förändra det du verkligen vill förändra och skapa i livet. Minanda har undervisat och väglett i tanke- och känslohantering samt traumabearbetning under mer än 25 år.

Här hålls retreat maj till oktober med fokus på att du ska hitta tillbaka till dig själv, din livskraft och kreativitet.

På sommaren har vi yogagolf retreat med inslag av ridning och tysta retreat

Vi har tre grundretreat förutom

yogagolf retreaten se om YOGA GOLF nedan:

yOga
golf

IMG_2900.jpg

MSY retreat med meditation, kontemplation, EMC processer & fördjupning - Levagården 

Juli retreaten har fokus på yoga och golf, medveten närvaro, självstudie, känslodetox och yogapsykologi/filosofi. 
Dagen är designad efter ayurvedisk livgivande livsrytm för att stödja kontakten med dig själv, din egen rytm/ varande och varvas med naturupplevelser, yogaövningar, golf, samtal i grupp, vila, seva och vegetariska matstunder.
Nybörjare både i golf  och yoga är mycket välkomna. Men även du som vill fördjupa din golf med yogan och tvärtom:)
Levagården är omringad av sjö och skog och välkomnar mindre grupper. Levagåden är privatägd med fokus på livshälsa, medvetenhet och hållbarhet. 

Vad har golf med yoga att göra?
”Så här säger Minanda Fritz som är grundare till MySpirit ”sound” Yogan och som otippat älskar golf. Hon anser att golf och yoga har en slående koppling då båda kräver fokuserad koncentrerad uppmärksamhet, något man inom yoga traditionen kallar Dharana. Genom fördjupad uppmärksamhet skapas sedan meditation sk Dyana. Golf kräver fysisk form och ”meditation in action” långvarig koncentrerad uppmärksamhet under aktion där stora delar hänger på att kroppen autonomt stödjer tanken på vad man vill göra. Detta område i hjärnan är bl a kopplat till cerebellum och vår motoriska förmåga. När vi slår den perfekta bollen får vi en upplevelse av expansion och lätthet i kroppen sk flow. Vår förmåga och kravet sammanlänkas till en enhet. Men sällan vet vi hur det gått till;)
Samma gäller inom yogan när vi är i yoga sk förening med oss själva då vi vill, känner, tänker, säger och gör samma sak sk förening uppstår en lätthet och expansion likt den vid ett härligt slag. Motsatsen är splittring där vi vill en sak, känner det andra, tänker det tredje, säger det fjärde och gör det femte. Något som är mer regel än undantag och som är mkt frustrerande för alla speciellt inom golfen. 
Här handlar det som allt inom inlärning att upprepa och nöta så att kunnandet sätter sig i långtidsminnet kopplat till motoriskt minne. Många golfare talar om 10000 timmar för excellence. Men först är det bra att veta på vad och hur man ska öva. 
Yogan stödjer golfen på ett ypperligt sätt och bidrar till Vairagya sk oreaktivitet och Abhyasa kontinuerligt fokus. Båda behövs inom golfen men även inom vilket livsområde som helst. Därför stödjer yogapsykologin vårt innersta och vårt agerande på bästa sätt. Något som varvas under retreaten med yogaövningar, meditation och golf. 

 

gOlf
yoga

Yogagolf Retreaten är ofta över en lång helg och till för nybörjare och de som inte spelat på ett tag. Att få tillgång till den egna rytmen och den egna stilen. Men även för dig som spelar bra och som behöver återhämtning, återkoppling till kroppen och knoppen. 

Ofta får man på golfkurser veta om den perfekta stilen, men den tror inte ”Minanda” på utan att alla behöver hitta sin egen stil. 

Omfattningen av golfen på retreaten är ca 3 timmar/ dag och är att lära sig grunderna med olika slag, chippning och puttning.

Vi är både vid Älvdalens och Moras golfklubb och avslutar med banspel för de som vill. Veg,mat, boende och kurs ingår men ban ”fees” och bollar tillkommer. Man kan låna klubbor vid träningen. På bana behövs egna" 

 

bottom of page