top of page
Outdoor Meditation

TRANSFORMERANDE
Myspiritsound
YOGALärarutbildningsresa

KrY Sigill GU-2023.png
Yoga Practice

upptäck

Myspiritsoundyoga tidigare myspirityoga och Livshälsas utvecklande och transformerande yogalärarutbildningsresa med fokus på yogaterapi och utvecklingsprocesser individuellt och i grupp under 1,5 år. 

 

Utbildningen har funnits sen 2003 och är godkänd av kroppsterapeuternas yrkesförbund . Passar för alla som vill hitta sig själv och börja ett nytt kapitel i livet,, ta hand om sig själva, återhämta sig, få stöd i att sadla om, arbeta och leva holistiskt med yogan, utvecklas både känslomässigt, mentalt som andligt, frigöra sin livsenergi & leva sin potential i livet! Hepp:)

 

Utbildningen sker under 13 moduler både online och IRL. Tre av modulerna är 9 dagarsretreat på sköna Levagården i Älvdalen och ger en god grund till att sedan gå vidare och ansöka till EMCT samtalsterapeut utbildningen inom Emotional Memory Clearing  -  en multifaktoriell och integrativ terapiform med bas inom KBT och Affekt fokuserad terapi, fullspäckad med emotionsforskning, känslomedvetenhet och ”top notch” kunskap inom affekt och neuropsykologi. 

 

Ny Yogalärarutbildningsresan startar igen  september 2022 

MER INFO & ANSÖKAN HÄR

Välkommen

holistiskT & integrerat

 yogalärarprogram!

Vår yogalärarutbildning är kvalitetssäkrad av KRY, Kroppsterapeuternas yrkesförbund och är helhetsinriktad, kontextorienterad, djupgående och omfattande. KRY-certifieringen  innebär att elever som går MSY-utbildningen är försäkrade under utbildningen och kan vid godkänd utbildning bli kvalitetssäkrad medlem i förbundet. 


Som yogalärare kan man själv behöva göra "en inre resa" och först bli medveten om vad som hindrar "dig" från att leva fullt ut innan man börjar att undervisa inom ämnet. Inom MSY får man läsa sig att omfamna sig själv och se detta som en kunskapsgrund för att sedan släppa det och kunna leva fullt ut. Detta är sk självstudie swadyaya, vilket ger en bra grund för att se och kunna vägleda andra inom medvetenhet och yoga. Genom självstudie får vi erfarenhetsbaserad kunskap och en trygg självutveckling. Potentialen som MSY lärare ligger i att utveckla självförtroendet och vara självklar i det som annars kan verka svårt,  när man sedan ska stödja andra i att gå igenom "hinder" och gå vidare i livet.

 

Konsten att tillgodogöra sina egna upplevda insikter om personlig utveckling på yogans väg är få förunnat. På denna utbildning får du stödet att stanna kvar i det som hindrar och att komma igenom som en ny människa med många nya möjligheter och val. Utbildningen ger en gedigen kunskapsbas och process i självstudie för att kunna verka som en holistisk medveten yogalärare. 

Yoga at Home
Bensträck Yoga Pose

om

MySpiritsoundyoga

Lärarutbildning 


 "Var den du är, "i din spirit"  med MySpiritSoundyogan"

Unik helhets- och yrkesinriktad transformativ utbildning med fokus på "LivsHälsa", personlig utveckling och vidare utvecklingsmöjligheter till EMC-terapeut.
NÄSTA START  VT 2022, 

från lärare 420 h till senior yogalärare 620 h. 
Ta steget och skapa livet som Du vill ha det & få verktygen på riktigt!

Minanda Fritz grundaren föreläser om MySpiritSoundYoga Schemat

För vem?

 MSY lärarutbildningen ÄR

till för dig som:

 • vill verka som yogalärare och starta eget (som många av våra elever gjort efter avklarad utbildning). 

 • lära sig att ta medvetna och genererande beslut

 • sluta skjuta upp livet

 • skapa en andlig förankring i dig själv

 • lära sig om hur tänkandets olika faser går till

 • lära sig om känslo och tankemedvetehet

 • vill kunna hantera smärta och terapeutiskt använda yogan som ett verktyg att healas

 • vill få en starkare kropp, psyke och kunna koncentrera sig 

 • vill lära sig att ta hand om kropppen så att den håller med näring & livsstilsförändring

 • vill lära sig att återhämta sig själv och kroppen

 • vill leva medvetet, och öka din medvetenhet om vem du är och vilken potential du är.

 • vill kunna känsloreglering enligt EMC

 • vill ha en gynnsam förändring, personlig utveckling, ökad medvetehet och önskan om att skapa livet som du vill.

 • som verkligen vill ta steget ut ur begränsningar och skapa livet medvetet bortom "jantelagen", förutfattade meningar och fixerade idéer om vad som är möjligt.

 • som vill verka som en medveten ledare och har commitment att växa som människa.

 • som vill ha mer inre frihet,  välbefinnande och trygghet  och skapa goda relationer i stort.

Se gärna filmen om grundaren av myspirit yogalärarutbildning     

yoga Symmetry

innehåll&

praktik

INNEHÅLL & PRAKTIK
Denna utbildning uppgraderas varje år och detta är den 23:e upplagan. Som deltagare får man mycket, men det krävs också MYCKET. Utbildning gör dig väl förberedd att leda andra i yoga på ett helhetsplan: dels att vägleda och instruera i MSY modifierade övningar och asanas/övningar och dels att ha kunskap och erfarenhet om yoga som en metod/verktyg för förändring och personlig utveckling.Många av våra elever startar eget och integrerar yogan i sitt vardaglig arbete.  Se här

Utbildningen berör helheten på djupet men är även mycket praktisk.
Man lär sig även att instruera asanas. Syftet är att lära sig helheten och kunna applicera verktygen utifrån helhetssynen när behov finns. 
I utbildningen ingår bland annat mycket praktiskt utövande av MSY  yogaövningar,  yogafilosofi, yogapsykologi, Hinduismens fyra kunskapsben, näringsmedicin, energimedicin, Ayurveda, känslohantering och tanktereglering genom Emotional Clearing tekniker/ känslohanteringsfärdigheter, självstudieprocesser, yoga sutror, Access Clearing, Sound awareness (ljud och mantra i yoga) och genomgång av MSY fem medveteheter och av alla de åtta stegen i raya yogan m.m. Man gör egenpraktik och eget examensarbete.

UPPLÄGG
Utbildningen sker huvudsakligen under 10 helger i 10 moduler och 3 tio dagars retreat.  Språket är i huvudsak på svenska men även engelska och Sanskrit. Helgerna är ofta förlagda till Stockholm/Livshälsa och retreaten i Älvdalen/Levagården. 

KVALITETSÄKRING
Varje år sker uppdateringar för aktiva lärare  "torsdag till söndag" ofta i aug för att  hålla kompetens och kunnandet om MY Spirit yogan levande. Efter 5 uppdateringar kallas man senior lärare och uppdateringarna är frivilliga. Efter diplomering är du medlem i en "Akademi för medvetna yogalärare" där du får stöd i din yogalärargärning.

 

KOSTNAD OCH BETALNING
Kostar 75´ Boka tidigt rabatt 5000:- 3 mån innan start.

Utbildningen betalas innan start. Vi har en fördelaktig avbetalningsplan för elever med det behovet, som möjliggör att genomföra utbildningen. Anmälan är bindande. Men blir man sjuk under utbildningen och behöver avsluta så går det bra att komma på under senare utbildningar förutsatt att manhar sjukintyg och att det finns plats. Dock betalas inget tillbaka. Om du missar någon modul under utbildning får man betala för att gå om. Efter avslutad utbildning kan man gå om moduler för halva kostnaden. Denna utbildning är diplomerande.

Minanda Fritz grundare av MySpiritSoundYoga gör serie A Yoga Chikitsa i Astanga Vinyasa Yoga  

IF NOT NOW WHEN?

Ny snart 9-11 sept 2022

MSY - KURSPLAN  2021-2022
Diplomerad MSY-lärare 420h

2022
Modul 1: 2-4  Sep - ONLINE med lärare IRL
Modul 2: 24 Sep - 2 Okt Retreat 1 - Levagården/ Älvdalen

Modul 3: 4-6 Nov - ONLINE med lärare IRL 

Modul 4:  9-11Dec - ONLINE med lärare IRL

2023
Modul 5:  20-21 Jan  - ONLINE med lärare IRL
Modul 6:  17-19 feb - ONLINE med lärare IRL
Modul 7:  17-19 Mars - ONLINE med lärare IRL
Modul 8: 21-23 April - ONLINE med lärare IRL
Modul 9:  20-28 Maj - Retreat 2-Levagården Älvdalen 

Modul 10: 16-18 juni - ONLINE med lärare IRL
Modul 11: 1-9 juli - Retreat 3 -Levagården Älvdalen

Modul 12: 1-3 Sept - ONLINE med lärare IRL

Modul 13: 1-3 Dec - Livshälsa eller ONLINE med lärare IRL
 
Tider
Fredag 17.00-21.00 
Lördag 9.30-18.00
Söndag 9.00-17.00
Observera att datum kan komma att ändras men inte,
utan lång framförhållning och konsensus i gruppen 

En livsinvestering

som Inkluderar 13 moduler, varav 4 är 9 dagars retreat med boende, Vegetarisk mat och undervisning på Levagården.

Yoga by the Pool
violin Shop

det unika

DEN MEDICINSKA EFFEKTEN aV MY SPIRIT YOGA 

MSY har en djupgående, medicinsk effekt, då den påverkar och tonar upp vårt nervsystem. ANS (autonoma nervsystemet) Sympatikus. och parasympatikus del påverkas av in och utandning och de övningar som vi har inom MSY (främst fram och bakåtlutande övningar samt sido och korslaterala). Övningarna stärker upp vårt nervsystem, immunförsvar och stimulerar den inneboende självläkande kraften. Det unika med My Spirit yoga är användandet av frekvensmedvetenhet och ljudning i undervisningen EMC. Genom ljudningen  (toning, vibrations- och känslomedvetenhet) I kombination med smärthantering kan vi frigöra ackumulerad energi dvs känslor och föra upp den till dagsmedvetenhet. Ofta skapas då lugn, balans och flöde i systemet. MSY övningarna kan även återställa balansen i ett skadat nervsystem. Det innebär att funktioner som är kopplade till nervsystemet kan stärkas och läkas. MSY har under åren visats sig vara bra för människor med smärtproblematik, psykosomatiska besvär och alla slags fysiska symtom som bottnar i en inre (själslig) konflikt. Den holistiska förankringen gör att vi kan jobba med grundorsakerna till problemen via kroppen istället för att enbart lindra symtom. Detta ger ofta en transformerande effekt vilket verkligen kan bidra till ökad livskvalitet och livshälsa. 

 

EFFEKTER PÅ HJÄRNAN OCH VÅR NATURLIGA RYTMMSY handlar om att hitta sin egen livsrytm. Det kan vara svårt då alla har olika rytmer, rör sig olika, har olika dygnsrytm osv. Det är lätt att man följer någon annan rytm eller samhällets och tappar bort sin egen.Vänster hjärnhalva är kopplad till logik, struktur, analys och förståelseprocesser och den tar enligt psykodynamisk teori emot betydligt minre signaler per sekund, än höger hjärnhalva som är kopplad till alla kroppssensationer, alla känslor, intuition, det undermedvetna, vårt intuitiva seende. Vi kan lätt begränsa oss själva om vänster hjärna får dominera. MSY arbetar aktivt med att koppla ihop de två hemisfärerns med övningar och tema samtal. Så att vi inspireras att komma in i vår individuella naturliga rytm och kan välja att leva i den. 

 

DET OMEDVETNA

Man kan se det omedvetna som ett isberg där toppen är vänster hjärnhalva och nedre delen som ligger I vatten är höger hjärnhalva. Med My Spirit yoga övningarna transformeras det undermedvetna tillfrigjord energy som du kan använda till att utveckla din potential.till  fram och bakåtlutande samt sido- och korslaterala, bidrar det till att vi hamnar mer i nuet och vi blir avslappnade och får tillgång till mer energy. En My Spirit yoga klass ger utrymme för återhämtning av kroppen och systemet. Här skapas känsla av tyngdlöshet. Varför ska man ha tyngdlöshet? Jo, i detta tillstånd får vi maximal återhämtning, vila, regenerering av celler, och självläkning. Detta är ett tecken på att nervsystemet slappnar av maximalt. 

Kort klipp av MyspiritSoundYoga the Aum hug meditation session

passar alla

MY SPIRIT YOGA PASSAR ALLA ÅLDRAR

My Spirit Yoga (MSY) är en kontext-orienterad och holistisk yogaform med fokus på personlig utveckling. MSY handlar om 5 medvetandenivåer. 
MSY passar alla åldrar; från dagisbarn till pensionärer över 80 år. Kännetecknet för MSY är att den anpassas efter behov, grupp och nivå. Fokus ligger generellt på medvetandeutveckling, känslo-medvetenhet och ljudning och om att kunna frigöra spänningar, stress (på alla plan) och att släppa taget (frikoppla sig) om det som inte är genererande. 
 
DEN PESONLIGA UTVECKLINGEN
MSY grundar sig I en djup och lång yogatradition med yogafilosofi och yogapsykologi. En av den ursprungliga hinduismens ben är yoga och har inget med religion att göra. Det handlar om att hitta vägen i livet. Hinduism kommer från ordet hindikus som var ett berg I norra Indien där hinuer levde efter hinudimens grund "Sanatdharma" som just betyder just att “hitta vägen”. Inte din väg utan bara vägen.

KÄNSLOHANTERING MED EMC
Det som är utmärkande och unikt för denna yogaform är känslohanteringen genom EMC. Vi går från ord till ljuning till rent seende. EMC är en varumärkesskyddad känslohanteringsterapi som under 25 år utvecklats av Minanda Fritz, som är känslo och tankereglerings expert. Hon har skapat en lyckad fusion av övningar och EMC som gör det lättare att bli medveten om kroppen, energin, känslor, tankar och var man håller sitt fokus . De 5 medvetandenivåerna som MSY handlar om. Känslohantering är i dag en brisvara och visionen att sprida detta är en av visionerna med MSY. Många personer är högseende men reagerar på det  som de upplever och kallas ofta överkänsliga. En term som beskriver en projektion från omvärlden. I sverige har begreppet Högkänslighet blibvit känt och är enligt Minanda felaktigt översatt från ordet Highly Sensory Persception (HSP) som åter får personer att känna sig svaga fast de är starkare och mera seende än de flesta.  MSY passar utmärkt för högseende personer och hjälper alla att bli mera medvetna. Föredrag av Minanda om känslohantering och MSY yogalärarutbildning
 
 

Shavasana

pilotstudier

PILOTSTUDIER AV MY SPIRIT YOGANS EFFEKT

 

Det har visat sig att My Spirit yoga har god effekt på flera olika undersökningsgrupper utifrån ett flertal pilotstudier som genomförts av eleverna vid MSY lärarutbildningen som genomförsts sedan 2003. Bland annat vågar vi säga att MSY har en mycket god påverkan på stress enligt många av studierna.De flesta av studierna har haft kontrollgrupp och blandat kvantitativ och kvalitativ ansats med inslag av aktionsforskning 

 

Ett litet urval av studierna har varit:

MSY påverkan på äldre 65-80 rörande rörlighet och livskvalitet

MSY påverkan på ledningsgruppers beslutsfattande och effektivitet 

MSY påverkan på stresshantering under omorganisationer

MSY påverkan på medelålders kvinnor med ätande störningar

MSY påverkan på tidigare drogmissbrukare 

MSY påverkan på barn och ungdomars livskvalitet 

MSY påverkan på fritidspersonal och stresshantering i arbetsmiljön

 

Studierna har bland annat handlat om tonåringars livskvalite´ ungdomar som med hjälp av MSY har fått ökad medvetenhet och kunskap om hur de ska hantera sina känslor, tankar, sin kropp och kost. Detta har haft positiv effekt på deras psykiska hälsa. I en annan undersökningsgrupp med kvinnor i övre medelåldern med ätande störningar bidrog MSY till en starkare självbild och hälsosammare beteenden.

 

I andra studier har det kunnat konstateras att MSY har bidragit till ökad medvetenhet, nya insikter och en positiv utveckling. Ett annat exempel var en grupp äldre människor på ett äldreboende med stelhet och nedstämdhet som fick minskad stelhet och mer energi och livslust.Likaså har My Spirit yoga bidragit till ökad medvetenhet och självinsikt bland f d missbrukare och kriminella som varit under rehabilitering.

 

Vidare har MSY bidragit till ökad effektivitet och positiv utveckling i organisationer. I en studie har det påvisats att chefers välbefinnande har ökat, deras stressnivå har sjunkit samt ledningsgruppens effektivitet och medvetenhet i beslutsprocesser har ökat.

 

I ytterligare en annan studie har man belyst effekten av MSY på en arbetsplats som har genomgått omorganisation.  MSY har varit ett stöd för såväl enskilda medarbetare som för arbetsgrupper, och bidragit till minskad stress och hjälpt att hantera känslor och oro under omorganisationen.   

Detta & mer

 ingår


 13 Moduler

 • 10 helger (Stockholm / fredag 17-21, lördag-söndag 09-18

 • 3st  9 -dagars retreat-veckor på Levagården kursgård i Dalarna (inkl. veg kost & logi)

 • Kurslitteratur

 • Dokumentation

 • Individuellt stöd och vägledning

 • Handledning

 • Hemuppgifter

 • Diplomering

Några av områdena som berörs i utbildningen:
 Stärka fysiska kroppen och hälsa. Modifierade övningar för nervsystemet, Hakaras, Bastikas, Asanas, Mudras, Bandhas, Biofeedback SCIO, näringsmedicin, anatomi, andning, pranayama, reningstekniker.

Stärka mental & emotionell hälsa
Yogafilosofi, Oneness-teachings, clearings, känslohantering och tanktereglering gm Emotional Memory Clearing-EMC, chakrameditationer, meditation mm 

Vitalisera kontakt med sitt inre/själen

Meditation, healing, mantras, andlig och personlig utveckling, gudomlig relation.
 

Grund i yogans visdom
Yoga psykologi, yogateori, anatomi, litteratur, näringsmedicin, kroppen som energisystem, vaastu, ayurveda, manifestation, Ledaregenskaper
Bli trygg i rollen att leda andra, grundläggande erfarenhet och förståelse för process och utveckling.

Beslutseffektivitet
Psykokinetisk intelligens. medveten närvaro, Affekt Clearing

Förändring
Manifestation och förutsättningar för skapande

Q&A

FRÅGA: Vilken typ av yoga lär man sig på utbildningen? 
SVAR: Man lär sig det vi valt att kalla My Spirit Yoga, en klassisk yoga som berör helheten. Det är en kombination av Raja, hatha och, bakti yoga förankrat i Patanjali yoga sutras och Kriya yoga traditionen. Man lär sig även grunderna i Astanga Vinyasa Yoga enligt Pattabhi Jois som är en fysisk form av yoga även kallad poweryoga i väst. Efter genomgången utbildning har du en bred kompetens som ger dig färdigheter att hålla både klasser som är "mjuka" och mer fysiska samt att anpassa klasser efter behov, gruppens sammansättning osv.

FRÅGA: Behöver man vara må "perfekt" för att gå gå utbildningen?
SVAR: Faktum är att många som deltagit i vår utbildning har haft en utbrändhetshistoria bakom sig och velat sadla om! Genom utbildningen fått dom fått kunskap, kraft och kompetens att finna sin egen väg och integrerat yogan i sitt liv privat och jobbmässigt!

FRÅGA: jag vill gå men vet att jag missar 1-2 helger, vad göra? 
SVAR: Givetvis önskar vi att man kan vara med 100% men samtidigt går det inte alltid. Missar man enhelg kan man alltid ta igen den i efterhand på kommande utbildning året efter. Är det flera får man betala för att ta igen. Därigenom har du alltid rätt till att gå alla steg i utbildingen. Vi har inte sett att det varit ett problem att missa 1-2 helger, det är lätt att "komma tillbaka" även om man missat något moment.

FRÅGA: Vem går på utbildningen? 
SVAR: Individer som längtar efter förändring i livet och som vill hitta sig själva!  Den röda tråden är att de flesta som går utbildningen har ett genuint intresse för personlig utveckling och uppskattar att denna utbildning har en bredd och ett djup. Åldersgruppen är varierande. Vi har under senaste 10 åren haft  deltagare mellan 19-65år;)

FRÅGA: Kan jag jobba heltid samtidigt som jag går utbildningen? 
SVAR: Ja många gör det!

FRÅGA: Kan man undervisa internationellt efter diplomering?
SVAR: Absolut!

FRÅGA: Kan jag gå utbildningen om jag bor långt från Stockholm? 
SVAR: Ja. Varje år har vi deltagare från många delar av Sverige från Norrland till Skåne. Med bra planering löser man det med tåg och flyg.

FRÅGA: Kan jag undervisa i yoga efter utbildningen?
SVAR: Ja. de flesta startar eget företag och eget yogaställe och/eller undervisar på yogastudios, gym osv.

FRÅGA: Jag är intresserad men vill inte bli yogalärare, är detta något för mig då? 
SVAR: Genom åren är det flera som gått utbildingen för sin egen utvecklings skull i första hand. Det går utmärkt. I vissa fall har de som trott att de aldrig vill hålla en grupp under årets gång fått så mycket färdigheter, kunskap och  inspiration att de inte kunnat hålla sig för att ge kurser:)

FRÅGA: Hur är mixen mellan teori och praktik? 
SVAR: Det är blandat, svårt att säga i % men vi varvar utefter gruppens energi. Utbildningen är process- och upplevelsefokuserad vilket betyder att den egna upplevelsen och processen har en framträdande roll. Samtidigt ges mycket undervisning och input i form av föreläsningar inom en mängd spännande teman.

FRÅGA: Ingår något kursmaterial? 
SVAR: I utbildningen ingår en del utvalda böcker vi vill att ni läser samt dokumentation kring de olika ämnen/teman vi tar upp.

FRÅGA: Min bekanta reflekterade över att det var mycket som rymdes i utbildningen på kort tid. Hon menade att enbart ett år lät som kort tid för det som ingår. Är det så att vi kommer att beröra men inte fördjupa oss i delar av utbildningens innehåll? 
SVAR: Man kan säga att det breda fokuset gör att du kommer förstå och sätta det vi gör i ett större sammanhang.
Även om du inte kommer lära dig i djupet om tex Vastu/Feng Shui eller näringsmedicin så kommer den kunskapen att få dig att första yogan bättre. Då yoga handlar om en helhetsförståelse för det att vara människa så ser vi värdet av en bred kunskapsbas som ger en stabil grund att stå och en bredare ingång till att förstå, använda och förmedla yoga. 

Fråga: Varför är inte utbildningen internationellt certifierad då den startade redan 2003?
SVAR: Rörande certifiering tycker vi det är legitimt när det gäller asanas och anatomi. Men att certifiera helhet och medvetenhetsprocesser gör det hela lite svårare. Därför har vi en kvalitets certifiering i Sverige hos Sveriges kroppsterapeuters yrkesförbund. Certifieringar behövs ofta i USA på gym och i bland i EU. Om man som My Spirit yoga elev skulle behöva rekommendationer i en jobbsökarsituation så stödjer vi alltid eleven med referenser,  förutsatt att man uppdaterar sig som lärare.
 

utmärkande drag

My Spirit Yoga (MSY) är ett holistiskt yogasystem som utvecklades 1995 av vår svenska yogini och terapeut Minanda Fritz. Syftet med MSY är att balansera nervsystemet och återskapa det naturliga flödet av energi i kroppen, genom att kombinera mjuka och medvetna övningar med ljudning. Detta utmärker MSY bland dagens många yogastilar, som vanligen lägger fokus på att vi ska bli vältränade och som inte använder ljudning. Genom sin unika kombinationen av övningar och ljudning bidrar MSY till fysisk och mental återhämtning, att frigöra stress och energi, att landa i kroppen och komma tillbaka till sig själv. Utmärkande drag för My Spirit Yoga är personlig utveckling, yogafilosofi, ljudning, andning, medvetande utveckling och att hitta tillbaka till sig själv och sin Spirit och livskraft. Vi kommer att göra långsamma, balanserade och mjuka övningar, men också solhälsningar som är något mer fysiska.

Clifftop Yoga
IMG_3208.jpg

Sagt OM
utbildningen

"Pedagogik: 10 av 10, Relevans: 10 av 10, Innehåll: 10 av 10

Egna reflektioner: Kanske låter konstigt med 3 st 10-poängare, men jag tycker faktiskt att denna introduktion kan man inte vara utan. Den har startat massa saker i hela mig. Jobbigt, olustigt och helt fantastiskt på samma gång!! Du fick verkligen igång mig direkt vid kursstart. Kanske gjorde du något medvetet 😉 Det har varit en djup helg och många nya saker att ta in/uppleva. Tack för detta:)"                                  

                                               Katrin 2015

”Den här utbildningen blev räddningen för mig. Från att ha påverkats för mycket av andra ser jag nu mig själv och vad som inte är mitt. Jag ser även vilka mönster jag går i, mina egna beteenden och hur jag själv kan påverka eller byta riktning och inte bara tro att allting händer av sig självt och att jag skulle vara maktlös. Utbildningen ger alla verktyg för att hantera sina känslor, hålla fokus, värna om sig själv och skapa det liv som man vill ha. Vilket jag äntligen har börjat göra nu. Jag känner mig befriad, så mycket lättare och mera glädjefylld!”

                                              Nathalie 2019

"Den här utbildningen handlar inte om att bli yogainstruktör, den handlar om att frigöra sin livsenergi och att leva sin potential - bokstavligen! Utbildningen i sig är en livstransformerande process, om man är villig att möta sig själv.  Mina förväntningar har infriats med råge." Malin

"Den här utbildningen låter sig inte sammanfattas så lätt. Den är en introduktion till yogan som går igenom ashtanga yogans åtta steg, men också ytterligare steg som ingår i My Spirit filosofin. Teorin ger ett ramverk för personlig utveckling. 
Det handlar inte bara om att leda yoga, det handlar främst om att ta ledarskapet över sitt eget liv." Fredrik 

"Yogautbildningen har gjort mig mer medveten om saker jag sökt hela tiden (egentligen) men omedvetet! Nu har jag hittat min väg, den jag förlorade tidigt i mitt liv." Anna

"Jag har gjort ett ärligt försök att hitta något som ni kan ändra på så att utbildningen kan bli ännu bättre, men jag är bara så totalt nöjd. Med kärlek, Malin"

 

" - Minanda öppnar upp för en ny värld och identifierar direkt vad var och en behöver jobba med under utbildningen, för att snabbt skapa en positiv utveckling och transformeras på My Spirit Yogans väg. Jag har transformerats mitt liv och fått klarhet om varför jag är som jag är och vad jag vill i livet. Tusen tack för allt stöd uppmuntran under utbildningen. Utan det hade jag aldrig klarat av att gå igenom allt yttre och inre motstånd"  Lina 

"- Ett omvälvande år som förändrat stora delar av mitt liv, så kan jag nog sammanfatta My Spirit yogalärarutbildningen. Alla förväntningar har infriats med råge . Det här är verkligen en utbildning där man gör ett avstamp till något nytt och utvecklar sig själv på många plan. Att bli mer av sig själv och se möjligheter att skapa från ingenting och hela den verktygsbank som erhållits är en grund som gör framtiden spännande. Minanda lotsar sina elever på ett proffesionellt, ödmjukt och bemötande plan där ärlighet ger en fast guidning som öppnar upp för det eleven behöver  se närmare på för att komma vidare i sitt liv, något som jag verkligen uppskattat. För mig har utbildningen inneburit förverkligande av en dröm om att jobba med yoga. Jag känner mig trygg i den grund jag fått och den kvalitetssäkring som ligger i uppdateringar varje år ger även styrka åt kvalitet när man pratar med företag och arbetsgivare. Marknaden för yoga är växande och vilken utbildning man har blir av stor betydelse. My Spirit yogalärarutbildningen har hög kvalitet och det helhetsperspektiv som ges är unikt. Jag kan varmt rekommendera utbildningen. MARIANNE"

"I morse efter mitt lugna MySpiritYoga pass fick jag jätteont i korsryggen, kunde inte gå, greps av panik och kände mig totalt skräckslagen för att det gjorde så ont. Har känt att det känslomässigt legat och grott senaste veckan men har inte vågat se på det och släppa fram det. Till slut gjorde det så ont att jag hyperventilerade och nedre delen av kroppen skakade. Då kom avgrundsgråten och jag ljudade som sist på retreatet (haha hoppas inte grannarna var hemma). Grät till och från i säkert en halvtimma tills kroppen var klar.. och sedan kunde jag gå igen och det var bara lite lite smärta kvar i korsryggen och jag kände mig lätt. WOW!!!!! Stort tack för att du har skapat denna utbildning Minanda, den har gett mig livet tillbaka :) " Deltagare 2016

"-Ett varmt tack till Minanda och Pärlan för ett spännande och utvecklande utbildningsår till diplomerad yogalärare. Jag har fått med mig en bred kunskap inom My Spirit Astanga Yoga-filosofin och känner att året varit mycket innehållsrikt för mig och min personliga utveckling. För ett år sedan vågade inte tro på att jag idag skulle stå som yogalärare och börja arbeta med människor.  Det känns fantastiskt att ha fått så många upplevelser och verktyg under utbildningen och jag ser fram emot att få bidra till min omvärld med större medvetenhet och livshälsa. Namaste! Lotta"

"- Den här utbildningen låter sig inte sammanfattas så lätt. Den är en introduktion till yogan som går igenom ashtanga yogans åtta steg, men också ytterligare steg som ingår i My Spirit filosofin. Teorin ger ett ramverk för personlig utveckling.
Det handlar inte bara om att leda yoga, det handlar främst om att ta ledarskapet över
sitt eget liv." FREDRIK"

"Yogautbildningen har gjort mig mer medveten om saker jag sökt hela tiden (egentligen) men omedvetet! Nu har jag hittat min väg, den jag förlorade tidigt i mitt liv. ANNA"

"Den här utbildningen handlar inte om att bli yogainstruktör, den handlar om att frigöra sin livsenergi och att leva sin potential - bokstavligen! Utbildningen i sig är en livstransformerande process, om man är villig att möta sig själv.
Mina förväntningar har infriats med råge." MALIN

"A) Feedback från helg! Mycket intressant! Den tredje dagens eftermiddag var svårt att ta in någonting för det blev så mycket. Liten svårt med sanskrit och engelska. Fantastiskt att äntligen hitta någon som går genom det som händer i gruppen och inte bara fortsätter som ingenting hade hänt! Det var en upplevelse! Deltagare 2014"
 
"En underbar, givande, krävande, rolig, transformerande, allomfattande utbildning som är bland det bästa jag gjort i mitt liv. Jag känner mig nu friare, lättare, gladare, mer förtröstansfull, med medveten, öppnare, modigare och mer fokuserad. Lite mindre självupptagen, har liksom ett större, friare perspektiv. Jag har bränt mycket dålig karma och brutit flera trista tankemönster och vanor.
Jag har mycket kvar, på ett sätt känns som det bara börjat - som första kapitlet i
andra delen av mitt nya liv." Deltagare 2009"

"Den här utbildningen har utan tvekan varit det bästa jag har gjort. Jag är så glad och tacksam för allt jag har fått av er, Minanda och Pärlan. Alla insikter, alla redskap, all kärlek, all medvetenhet, all livsfilosofi, alla nya perspektiv och all inspiration! Det är fantastsikt vad ni ger, ger och ger!Jag hade höga förväntningar när jag började utbildningen i januari, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig en så omfattande och givande tid som det har varit. Jag är mer än nöjd. Jag är evigt tacksam för att ni har delat med er på ett så enkelt, ärligt och självklart sätt av er kunskap och era erfarenheter.
Det bästa med utbildningen har varit den inre resan och tanken om att vi alla är fullkomliga själar med en fantastisk potential och att vi alla hör samman och att vi inte är det vi ser/det vi tror att vi är. Jag älskar djupet i utbildningen, och hur ni proffsigt och med en stor portion humor väglett oss in i en annars väldigt esoterisk värld som kan vara svårtbegriplig, "skum", främmande och skrämmande. Ni har tagit oss till kärnan och låtit oss utforska livet ur helt nya synvinklar. Tack vare ert stöd, er uppmuntran och fokus har jag kunnat släppa på en mängd blockeringar och "parasiter" som har hindrat mig från att uppleva livet fullt ut! Det har varit en verkligt befriande utbildning! Deltagare 2011"

"En av de större insikterna som utbildningen har gett mig är att jag kan VÄLJA att leva ett liv i glädje och lätthet. Och att jag är värd det! Mina relationer till mina nära och kära har också förbättrats. Tack vare medvetenheten om energier tar jag inte längre saker och ting personligt på samma sätt. Nu kan jag se att tankar och känslor till 99 procent varken tillhör mig eller mina medmänniskor! Det är bara energi! Den insikten har förändrat min världsbild markant.Det finns så mycket att säga om den här utbildningen men den låter sig inte sammanfattas så lätt. Slutbetyget blir 10 på allt: Pedagogik, relevans och innehåll. Malin

"Ett varmt tack till Minanda och Pärlan för ett spännande och utvecklande utbildningsår till diplomerad yogalärare. Jag har fått med mig en bred kunskap inom My Spirit Astanga Yoga-filosofin och känner att året varit mycket innehållsrikt för mig och min personliga utveckling. För ett år sedan vågade inte tro på att jag idag skulle stå som yogalärare och börja arbeta med människor.  Det känns fantastiskt att ha fått så många upplevelser och verktyg under utbildningen och jag ser fram emot att få bidra till min omvärld med större medvetenhet och livshälsa. Namaste! Lotta"

Sagt om

 grundaren av MySpiritYoga och EMCT metoden - Minanda Fritz

 

"Du är en varm och tydlig kursledare som blandar ett andligt djup med färsk evidensbaserad kunskap. Perfekt kombination för mig! Dessutom upplevde jag att inlärningen och sessionerna blir väldigt inkännande, att de sker på mina villkor. Vilket då stärker den transformerande kraften. I kombination med de EMCT sessioner jag haft med dig så känner jag nu mer hopp om framtiden

( EMCT student, 2020)"

IMG_9613.jpg
bottom of page