top of page

Anmälan och bokningsvillkor

Anmälning och bokningsvillkor för behandlingar, kurser, utbildningar och företagskonsultationer med Livshälsa:

Vänligen läs igenom våra anmälningsvillkor.

WORKSHOPS, KURSER OCH KONSULTATIONER

  • En anmälan och order till Livshälsa är bindande. 

  • Vid avbokning senast 30 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 20% av kursavgiften/offerten. 

  • Vid avbokning mindre än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

  • Om du väljer att avsluta en redan påbörjad kurs/workshop så betalar vi inte tillbaka någon del av kurskostnaden. 


YOGALÄRARUTBILDNING 

  • Anmälan är bindande efter det att skriftlig ansökan har skrivits under och skickats in.

  • Vid avbokning minst 60 dagar före kursstart debiteras endast anmälningsavgiften. 

  • Vid avbokning senast 59-30 dagar före kursstart debiteras  20 % av utbildningskostnaden. 

  • Vid avbokning mindre än 30 dagar före kursstart så debiteras hela kostnaden för utbildningen. 

  • Om du väljer att avsluta en redan påbörjad utbildninge så betalar vi inte tillbaka någon del av kurskostnaden. 

 

Sjukdom
Vid sjukdom ska det stärkas med läkarintyg och meddelas skriftligt till Livshälsa och då har man motsvarande kurs/tjänst/utbildning tillgodo att delta i och använda vid ett senare kurstillfälle. 

BEHANDLING, PSYKOTERAPI, LEDARSKAPPSCOACHING
En bokning till Livshälsa är bindande och kan ombokas/avbokas senast 7 dagar innan bokad tid. Vid avbokning därefter debiteras hela kostnaden för behandlingen. Med undantag för om det finns en alternativ ledig tidinnan den ursprungliga mötestiden att byta till vid själva avbokningstillfället.

Undantag
Vid sjukdom ska det stärkas med läkarintyg och meddelas omgående. Då har man behandlingstillfället tillgodo.

Avbokningar eller förändringar
Livshälsa har rätt att ställa in en kurs vid för få deltagare. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.
Livshälsa förbehåller sig rätten att göra ändringar. Livshälsa har rätt att flytta kursstart 1 vecka utan att vara återbetalningsskyldig gentemot deltagare. Man har då rätt att gå kurs vid annat passande tillfälle.

bottom of page