top of page
IMG_0921.jpg

EMCT TERAPEUT
integrativ

UTBILDNING

Meditation vid havet

terapin
för 

högkänsliga

Har du erfarenhet av att arbeta med människor

och längtar efter att stödja deras psykiska hälsa

mera effektivt?

 

Du kanske arbetar med barn om lärare. präst, KBT terapeut eller kanske med massageterapi och som naprapat med mera.

Då kan denna utbildning passa dig! 

Emotional Memory Clearing 

EMCT är en unik känslohanteringsmetod och står för Emotional Memory Clearing. EMCT terapeututbildningen är en holistisk utbildning i den bemärkelsen att terapeuten får tillgång till flera perspektiv inom psykiskt och fysiskt lidande och helande. I utbildningen ingår en introduktion till utvecklingspsykologi, anknytningsteori, KBT, AFT, MI, neuropsykologi mm. EMC är en effektiv  och unik metod som berör kunskapen om känsloh-anteringsfärdigheter på djupet och omfattar då en nivå som liknar regressionsterapi med urladdningsprocesser, unikt för EMCT så kallad affektclearing.


EMCT Utbildningen går i flera steg med teoretiska och praktiska delar samt egen praktik. Förkunskaper: MSY lärarutbildningen ger behörighet till EMCT terapeut utbildningen, samt egenterapi och lämplighet genom ansökningsintervju.


EMCT kan enklast uttryckas som en vaken hypnos där personen är helt vaken och med i hela processen.

 

Utbildningen är integrativ  och omfattar Affektteori och trauma, KBT, AFT, MI, Kognitionspsykologi, Utvecklingspsykologi, Biologisk psykologi, Socialpsykologi, Motivation och emotion, människokunskap till vetenskap och Personlighetspsykologi. 

Saftig
sjö

olika steg


STEG 1 - EMCT  - öppna inre dörrar -  2,5 dagar (för alla som vill lära känna sig själva, EMCT metoden ). Obligatorisk för att gå vidare till  terapeut.
 

STEG 2 - EMCT - Samtals- & utvecklingsterapeut 2 år

 

STEG 3 - EMCT - Trauma & regressionsterapeut 1,5 år
 

 
 

Undvikanden är nutidens värsta resursslöseri. Vår hjärna är inprogrammerad att hjälpa oss att undvika det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi både lider och slösar bort vårt liv i onödan. Att gå utanför komfortzonen är mycket svårt för de flesta men leder ofta tillUnder en EMCT-session, under utbildning och retreat vägleds du intuitivt av Minanda i hur du hanterar tankar & känslor när de kommer upp genom denna unika EMCT metod. Minanda Fritz vägleder även under retreat med MSY yoga, intuitiv vägledning, ceremonier och guidade meditationer.

 

Från ord, ljud till lyssnandeInom EMCT går man bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "triggers" och de djupt bakomliggande grundorsakerna  till varför man mår som man mår. Det är själva laddningen som ofta är problemet och som gör att vi undviker. Men ju mer man undviker desto starkare blir det. EMC stödjer dig att  släppa taget om allt i det förgågna och nuet som som håller dig tillbaka. Att kunna leva i tilllåtelse och  ha mjölighet att se livets alla möjligheter ger en känsla av klarhet, lätthet och inre frihet

stenstrand

unik metod

flod

KURSPLAN STEG 2

STEG 1 - EMCT  - öppna inre dörrar -  2 dagar

 

(för alla som vill lära känna sig själva med EMCT metoden ).

Obligatorisk för att gå vidare till  terapeut.

EMCT Steg 1 går flera ggr / år se datum under

AKTUELLT

EMCT utbildningen startar 2 ggr/ år se datum under

AKTUELLT

ÅR 1 2022


Modul 1:25-27  Aug - UTB. HELG- LEVAGÅRDEN ÄLVDALEN

Modul 2: 9-11 Sep - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt

Modul 3: : 4 -11 Okt - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt

Modul 4: 28-30 Okt - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt

Modul 5: 2-4 Dec - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt

2023
Modul 6: 13-15 Jan - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
Modul 7: 10-12 Feb - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
Modul 8: 14-16 - Mars - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
Modul 9: 14-16 April - UTB. HELG- ÖSTERMALM, Livshälsa/digitalt
Modul 10: 30 Maj - 5 Jun KURSVECKA – LEVAGÅRDEN ÄLVDALEN
Modul 11: 1-3  Juli - UTB. HELG- LEVAGÅRDEN ÄLVDALEN/ digitalt

​Tider under utbildningshelgerna: 

Fredag kväll 17-ca. 21, Lördag 10-17, Söndag 10-17.

Observera att datum kan komma att ändras men inte, utan lång framförhållning och konsensus i gruppen. En livsinvestering som Inkluderar 11 moduler, varav 1 är en 7 dagars kursvecka med boende, Vegetarisk mat och undervisning på Levagården.

År 2– 2024 Praktik med handledning varannan vecka.

Njuter utomhus

Diplomerad EMCT TERAPEUT
DATUM STEG 2, 2022-2024 

hjärtan

SAGT OM   EMCT UTBILDNINGEN

 "Genom EMCT- utbildningen har jag genom min relation till vår fantastiska lärare Minanda kunnat transformera mycket av de känslor som jag omedvetet tryckt undan till kraft och lust. Jag har blivit hållen på hennes otroligt empatiska vis och hon har med sin unika timing utmanat mig och fått mig att inse livsviktiga insikter om vem jag är, mitt ego, mina tankar, känslor, beteenden och så mycket mer. Det har lett mig fram till stora förändringar i livet och jag lever idag i stort sett livet som jag vill, mår oftast väldigt bra och har verktyg att hjälpa mig själv i svåra stunder. Har genom mina egna erfarenheter under utbildningen och även vid Minandas briljanta föreläsningar, där vi verkligen fått en helhetsbild av människans alla nivåer och genom handledning, börjat att hjälpa klienter. Har själv gått i olika terapier och inget har gått till botten och faktiskt löst upp "problemet". I EMCT-terapi gör vi det vilket gör det så effektivt och det är med stor inspiration jag ser fram emot att arbeta med det i framtiden. Känner en enorm glädje och tacksamhet över att jag valt att gå utbildningen och över Minanda "

(Frida, 2019)

Sagt om
grundaren

av MySpiritYoga och EMCT metoden - Minanda Fritz

OM VERKTYGET & KURSLEDAREN

EMCT är en unik känslohanteringsmetod utvecklad av Minanda Fritz. Minanda är expert på känslohantering och tankereglering. Hon har klinisk erfarenhet sedan 1995 och arbetar dagligen med EMCT, KBT, Funktionsmedicinsk analys, kvantmedicin och näringsmedicin. Minanda har  undervisat  och väglett  i tanke- och känsloreglering samt traumabear-betning under mer än 20 år och använder även detta under retreat på Levagården.

Hon förmedlar kunskapen om vad tankar känslor och tankar verkligen är och genom detta kan du inspireras och  förändra det du verkligen vill förändra och skapa.

 

"Du är en varm och tydlig kursledare som blandar ett andligt djup med färsk evidensbaserad kunskap. Perfekt kombination för mig! Dessutom upplevde jag att inlärningen och sessionerna blir väldigt inkännande, att de sker på mina villkor. Vilket då stärker den transformerande kraften. I kombination med de EMCT sessioner jag haft med dig så känner jag nu mer hopp om framtiden "

( Andrei, 2020)

IMG_9613.jpg
bottom of page