top of page

Om LivshälsA

livsstilsklinik

& grundaren

Minanda 

LivsHälsa medvetandeutveckling AB grundades av Minanda Fritz 1993 och är en registrerad vårdgivare av IVO.

 

Syftet med verksamheten, då som nu, var att öka individens egna hälsoansvar och bidra till Livshälsa för individen, grupp och organisation. Livshälsa drevs 1993 som en företagshälsovård och i dag som en livsstils klinik och psykoterapimottagning. 

Livshälsa har två mottagningar en på Östermalm i Stockholm och en i Älvdalen på Levagården.

Ett av ledorden är att frigöra livsenergin så att man orkar utvecklar sin fulla potential. Minanda har länkat samman en lång rad erfarenhet av att jobba med människor i utveckling på företag och individuellt med att ständigt själv lära nytt och växa i möten med kund och deras utmaningar. Livshälsa har även under åren samlat på sig en pool av duktiga samarbetspartner inom hälsa och organisation som anlitas vid behov.

 
Minanda Fritz

Minanda är akademiker, företagare, psykoterapeut men även en lärare i personlig utveckling och har tre examina på högskolenivå;

Trots sin akademiska grund är Minanda en vän av utvecklings-psykologi och filosofi och har utövat yoga sedan 1986 och undervisat sedan 1991. Hon är bland annat utbildad inom Rishi Astanga Yoga och startade 2003 en helhetsinriktad  yoga lärarutbildningen ( My Spirit Sound Yoga). Hon har i dagsläget undervisat ca 2000 personer i yoga och mer än 100 personer i den 1,5 åriga My spirit sound yoga lärarutbildningen. Eleverna skriver en 10 veckors uppsats om yoga i slutet av utbildningen. Det har resulterat i erfarenhet och hur MySpirit yoga kan bidra till den egna "Livshälsan" på olika plan och i samhället. Samt lagt en bas för pilotstudier/grundforskning inom yogaområdet.

 

Minanda har 30 års erfarenhet av att arbeta med individen och gruppen samt klinisk erfarenhet av klienter i individuell rådgivning och terapi. Hon har en förkärlek till att arbeta med helheten runt individen i sin kliniska verksamhet och har under åren fått mycket erfarenhet inom, livskriser, trauma, sorgeprocesser, depression, utmattningsdepression, ångestproblematik,  självskadande beteende och missbruk mm och arbetar både med personer individuellt, men även i  par och familjeterapi. 


Minanda håller, sedan 2003,  cirka fyra 10 dagars djupgående retreat per år på egna Levagården i Älvdalen.

 

Hon har också grundat terapimetoden EMCT – emotional memory clearing Terapi TM som är en expressionell terapi med fokus på känslomedvetenhet med en unik intervention kallad affekt clearing. En terapiform som även utvecklats till en samtals terapiutbildning. 

Minanda arbetar utifrån en helhetssyn där kropp, själ, tanke och känsla hänger samman. För Minanda är yoga så mycket mer än gymnastiska övningar. Det är en helhetsförståelse för människan – ett sätt att se på världen och ett sätt att leva.

Grundläggande värderingar i Minandas arbete:

 1. Ärlighet, icke våld, icke stjäla, icke begär, måttlighet i alla livets områden.

 2. Nöjd och tacksam, självstudie, disciplin, djupt rotad tillit och renlighet både utom och inombords och på tankeplanet.

 3. Kroppens inneboende självläkande kraft. Låt kroppen göra det den behöver för att komma i balans.  

 4. Kroppen behöver först solljus, syre, vatten, mineraler, vitaminer, fetter, proteiner, och sist kolhydrater inte tvärt om.

 5. Basbalansen är viktig för hela organismen. Basa och drick mkt vatten.

 6. Behandlingseffektivitet -  Om det du gör inte fungerar gör något annat.

 7. Helhetstänk - flera faktorer orsakar ofta ett skeende. För att upplösa en problematik behöver man gå till nivån där probelmet startat inte bara se till symtomen.

 8. Tänkandet - Om du ser hur du tänker är du skaparen av ditt liv.

 9. Känslor laddas ur, tankar byts ut och kroppen tränar man. Att blanda ihop dessa skapar sjukdom.

 10. Det är kroppen som gråter! inte du! Så håll din kontroll borta:)

 11. Naturen - hämta tillbaka dig själv och din kraft där​.

 12. Integritet och tystnadsplikt

Minanda Fritz Myspirityoga Livshälsa Yoga

Minandas Fritz utbildning

 

 

Akademisk

Legitimerad psykoterapeut med integrativ inriktning.

Psykoterapeut programmet med integrativ inriktning där; 

Steg 1, 60 HP, med KBT och missbruk som inriktning på (KI)

Steg 2, 90 HP med AFT och psykodynamisk inriktning på (SAPU) .

-Uppsats om gråtens betydelse i psykoterapiprocessen.

Teknologie magister 67,5 HP inom ergonomi med fokus på stressprevention och det Agia arbetssättet på  (KTH)  

-Uppsats om stressprevention och dett agila arbetssätet inom en svensk verkstadskoncern. 

Fil. Kand. i psykologi och organisationspsykologi180 HP på (SU). 

-Uppsats om arrbetsmiljöekonomi

DBT dialektiskt beteendeterapi på Karoliska Institutet 6,7 HP 

(på diplomen nedan har personnummer och datum tagit bort)

Undersköterska Stadshagens gymnasium

Gymnasieekonom - Fridhemsplans Gymnasium

 

Kurser

Förändringsledning arbetsmiljöforum

Access förändringslednings konsult

Certifierad Access Consiousness Facilitator sedan 2009

Chaordic förändringsledning konsult - syftes och värderingsarbete inom företag och organisationer
Dipl. Ljudlekare med Henry Soludde

Övertonslärare utbildning med uppdateringar 7 år Danny Becher
Auktoriserad Feng Shui konsult sedan 2000
Certifierad Onenesstrainer och Facilitator 10 år i Indien
Certifierad inom Ortemolekulär medicin & Biofeedback.
Dipl. Yogalärare

Grundare

Designer av My Spirit - yogalifestyle

Grundare av Emotional Memory Clearing TM EMC-Terapi sedan 1993
Grundare och utbildningsansvarig av My Spirit yogalärarutbildning anno 2003​

Office and Mobile + 46 70 467 82 77
Email: minanda@livshalsa.se

LivsHälsa AB innehar F-Skattesedel och ansvarsförsäkring

Sagt om 

Minanda Fritz

"Du är en varm och tydlig kursledare som blandar personlig utveckling och ett andligt djup med färsk evidensbaserad kunskap. Perfekt kombination för mig! Dessutom upplevde jag att inlärningen och sessionerna blir väldigt inkännande, att de sker på mina villkor. Vilket då stärker den transformerande kraften. I kombination med de sessioner jag haft med dig så känner jag nu mer hopp om framtiden (2020)"

Dragonfly Livshälsa Yoga Photo by Minanda Fritz Myspirityoga
bottom of page