1-9 juli 2021

KOntemplations med föreläsningar

 

Retreat på Levagården

Vila, skön yoga, vegomat,
meditation, tarmrening, kontemplation stödjande samtal, känslodetox & fördjupning

Boka här