top of page

Din livsstil & livsrytm styr din hälsoutveckling!

 

Är det dags att ta medveten kontroll

över din egen utveckling?

Livshälsa Coachning syftar till hållbarhet inom hälsa, medvetenhet och relationer hemma och på jobbet! Att få skapa själv och tillsammans med andra ger oftast upplevelsen av mening och sammanhang!
Något som är livsviktigt för oss som kreativa varelser.
Vi ser på individen utifrån flera perspektiv och tar ett helhetsgrepp om problematiken. Ibland kan man må dåligt och försöker att få hjälp. "Proverna" visar inget men man mår forfarande inte bra. På Livshälsa har vi tillvägagångssätten att se obalanser på ett tidigt stadium. Detta innebär att man på symptom stadiet kan vända utvecklingen snabbare än om man kommer och söker hjälp i adaptions- eller degenereringsstadiet. 
Oftast blir det en kombination av insatser kring individen för att häva en utveckling. Se gärna nedan.
Livshälsaprofilering

Undet en hälsoprofilering tar vi ett  helhetsgrepp om din hälsa med ett holistiskt perspektiv. Hälsoprofileringen innefattar många av våra verktyg och genererar ett utvecklingsprogram som inbegriper stöd i att kunna genomföra förändringar. Kropp, känslor, tankar och det själsliga får även uppmärksamhet. 
 

Övergripande stegen är:
1) Tester och analys, inledande samtal
2) Åtgärdsförslag, i samråd med dig tar vi fram ett utvecklingsprogram

3) Du sätter mål för din utveckling

4) Coaching/Behandling under utvecklingsperiod

5) Uppföljning

 

Läs mer om Näringsmedicin

Läs mer om Funktionsmedicinsk analys & Frekvensmedicin

 

Läs mer om KBT och Emotional memory clearing här.

 

bottom of page