Din livsstil & livsrytm styr din hälsoutveckling!

 

Är det dags att ta medveten kontroll

över din egen utveckling?

Livshälsa Coachning syftar till hållbarhet inom hälsa, medvetenhet och relationer hemma och på jobbet! Att få skapa själv och tillsammans med andra ger oftast upplevelsen av mening och sammanhang!
Något som är livsviktigt för oss som kreativa varelser.
Vi ser på individen utifrån flera perspektiv och tar ett helhetsgrepp om problematiken. Ibland kan man må dåligt och försöker att få hjälp. "Proverna" visar inget men man mår forfarande inte bra. På Livshälsa har vi tillvägagångssätten att se obalanser på ett tidigt stadium. Detta innebär att man på symptom stadiet kan vända utvecklingen snabbare än om man kommer och söker hjälp i adaptions- eller degenereringsstadiet. 
Oftast blir det en kombination av insatser kring individen för att häva en utveckling. Se gärna nedan.
Livshälsaprofilering

Undet en hälsoprofilering tar vi ett  helhetsgrepp om din hälsa med ett holistiskt perspektiv. Hälsoprofileringen innefattar många av våra verktyg och genererar ett utvecklingsprogram som inbegriper stöd i att kunna genomföra förändringar. Kropp, känslor, tankar och det själsliga får även uppmärksamhet. 
 

Övergripande stegen är:
1) Tester och analys, inledande samtal
2) Åtgärdsförslag, i samråd med dig tar vi fram ett utvecklingsprogram

3) Du sätter mål för din utveckling

4) Coaching/Behandling under utvecklingsperiod

5) Uppföljning

 

Läs mer om Näringsmedicin

Läs mer om Funktionsmedicinsk analys & Frekvensmedicin

 

Läs mer om KBT och Emotional memory clearing här.

 

 

UTBILDNING                  KURSER                    RETREAT                    TERAPI                         KONSULTATIONER.          OM                       KONTAKT

Yogalärare                       Myspirityoga            Levagården                EMC                              Företag                               Grundaren           Banérgatan 9
Samtalsterapeut            Astanga Vinyasa       Utomlands                 KBT                              Ledarskapsutveckling       GDPR                    114 56 Stockholm

                                          Feng Shui                  Återhämtning            AFT                               Chaordic                             Bokningsvillkor   070-4678277

                                                                              Detox                         MBT                              Psykosocial arbetsmiljö                                  minanda@livshalsa.se

                                                                              Känslodetox              Näringsterapi             Stressprevention                 

                                                                              Öppna Inre dörrar   Biofeedback                Kommunikation            

                                                                              Yogagolf                     Frekvensbehandling  Konflikthantering

                                                                                                                  Livsstilsklinik               Temadagar                       

Livshälsa har funnits sedan 1993 vars affärskoncept går ut på att erbjuda livshälsa i utbildning, konsultationer & terapi som gör skillnad

 för individ och företag 

© Innehållet på denna webbplats tillhör Livshälsa AB och är upphovsättsskyddat där inget får kopieras eller användas utan skriftlig tillåtelse.

© LivsHälsa - medvetandeutveckling AB  

  • Instagram
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon