top of page

Feng Shui - miljöer som ger energi

Feng Shui lyfter fram visdomen om hur vi kan skapa harmoni i bostäder, kontor och byggnader när vi bland annat beaktar de fem elementen, väderstrecken, färgen, formen och materialet i förhållande till en miljö och dig som bor där.

 

Inom Feng Shui betonas vikten av hemmet som en plats där vi skall få kraft och energi. Ett bra tecken är om man upplever att man får tillbaka sin energi och känner att man kan slappna av inom 20 minuter från att man kommit hem. Då är det sannolikt bra Feng Shui i hemmet. Om man inte får kraft och energi av att vara hemma är det antagligen något som ej är i harmoni i hemmet. Samma princip gäller förstås på arbetsplasten. Feng Shui används för att skapa harmoni i hemmet och personlig framgång i livet. På samma sätt kan man använda Feng Shui i företag för att skapa harmoni och framgång för företaget. Vi har även vidareutbildat oss i Vaastu, Indiens motsvarighet till Feng Shui.

Skärmavbild 2018-03-16 kl. 00.20.11.png

Feng Shui - vanlig konsultation

1) Vi börjar med ett första inledande möte där du klargör din intention med att göra en Feng Shui konsultation. Vad vill du uppnå med hjälp av Feng Shui?

2) Vi besöker dig och tar fram alla grunddata vi behöver.

3) Vi gör en analys som i sin tur leder till våra rekommendationer till dig/er.

4) Vi träffas igen och går igenom vilka förslag på åtgärder vi har, hur de kan implementeras. osv.

 

Vid en konsultation behöver vi:
a) ritning på huset/lägenheten - helst med exakta väderstreck utritade, annars tar vi fram det vid första besöket)

b) byggår samt år för eventuella större ombyggnationer

c) födelseår för alla personer som konsultationen avser.

c) dina mål med Feng Shui - vad vi du uppnå?

 

Feng Shui  - Arkitektur

En service där vi ritar huset och ordnar trädgården efter Feng Shui  och Vaastu shastra principer.

 

Feng Shui space clearing

Behövs när huset känns sunkigt och man inte "känner " sig ensam där även fast man är det rent fysiskt. Vi pratar om sura vibbar eller entiteter som är kvar i väggarna.

Feng Shui Kurs/Utbildning

Into och mera avancerad

 

Kostnad
Baseras på omfattning, antal personer i hushåll etc. Du kan komplettera med Space Clearing, Homestageing, inredningsförslag.

Artikel

Välkommen att kontakta oss för offert eller rådgivning

bottom of page