top of page

Organisationsglädje

&

Företagsutveckling

Med mer än 25 års erfarenhet, av att utveckla företag och människor, har skapat en fantasisk plattform för att jobba med individer, chefer, ledare och grupper. Vi kombinerar kunskapen inom Chaordic organisationsutveckling, Access Coaching och KBT med yoga och mindfullness som ger er en helhetssyn på individ, grupp och organisation.

 

Där gott ledarskap, hälsa, utveckling, tydlig riktning och samarbete finns skapas resultatfokus, effektivitet och framgång både för individen och företaget.

 

Klargöra syfte och värderingar och därmed motivera och fokusera arbetet, vad har ditt företag för utvecklingsstrategier?

Inspirera till nytänkande och vidgad syn på individens och gruppens potential. Inspirera till ett modernt ledarskap med agila egenskaper. Minska stress och sjukfrånvaro, hur skapar man en effektiv stresshantering?

Teambuilding, bygga förtroende och tillit till varandra är grunden för utveckling.

Krishantering, har ni utmaningarna i ert team som ni behöver lösa för att nå maximal utväxling?

Support/Rehabilitering/Coaching vid utbrändhet eller snarare hur eliminierar ni att ingen hamnar där?

 

Vi erbjuder dessa tjänster både på vår gård i Dalarna, Levagården konferens, samt på plats på just ditt företag. 

 

Personlig utveckling i grupp

Hur kan världens äldsta livsfilosofi "yogan" användas i företaget för att skapa Empowerment*?


Vi har långa erfarenhet av att stödja och utbilda individier om Livshälsa. Det innebär i praktiken att vi under strategidagar, teambuildingsdagar, ledningsgruppsdagar föreläser, i både praktik och teori, om Livshälsa i företaget. Det innebär hur man tar eget ansvar som livsstil och hälsa men också hur man hanterar känslor och konflikter. Nära yogans filosofier ligger även Access Coaching som utgör metoder för att uppnå önskat resultat.

 

Vi har också erfarenhet av modiga ledningsgrupper som vill skapa ett djupare förtroende och tillit till varandra och blir duktigare på att kommunicera och skapa effektivtet kring beslutsfattande. 

 

Vi erbjuder dessa tjänster både på vår gård i Dalarna, Levagården konferens, samt på plats på just ditt företag. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan frigöra energin hos medarbetarna och öppna upp hela företagets potential.

 

*Egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc

Stang-up Meeting
Lag möte

Att jobba agilt,

på riktigt

Med 20 års erfarenhet, av att utveckla företag och människor, har skapat en fantasisk plattform för att jobba med individer, chefer, ledare och grupper. Vi kombinerar kunskapen inom Chaordic organisationsutvecklingAccess Coaching och KBT med yoga och mindfullness som ger er en helhetssyn på individ, grupp och organisation.

 

Där gott ledarskap, hälsa, utveckling, tydlig riktning och samarbete finns skapas resultatfokus, effektivitet och framgång både för individen och företaget. Klargöra syfte och värderingar och därmed motivera och fokusera arbetet, vad har ditt företag för utvecklings- strategier? Inspirera till nytänkande och vidgad syn på individens och gruppens potential. Minska stress och sjukfrånvaro, hur skapar man en effektiv stresshantering? 

Teambuilding, bygga förtroende och tillit till varandra är grunden för utveckling. 

 

Konflikt och krishantering

Har ni utmaningarna i ert team som ni behöver lösa för att nå maximal utväxling? 

 

Support/Rehabilitering/Coaching vid utbrändhet eller snarare hur eliminierar ni att ingen hamnar där?

 

Vi erbjuder även dessa tjänster både på vår gård i Dalarna, Levagården konferens, samt på plats på just ditt företag. 


Kontakta oss så skickar vi ett förslag om vilka möjligheterna som finns för ditt team och företag.

NO 

BULLSHIT COMMUNICATION

Det finns många kommunikationsstilar med olika agendor och resultat. Oftast befinner sig de flesta i "låtsas läge" för att göra vardagen enkel och dräglig. Men om man vill förändra och förbättra något behöver man vara autentisk och ta sig till skarpt läge.

 

Hur gör man det på ett genererande sätt?

Giraff
IMG_1986.jpg

Konferens

Levagården

Hyr er egen gård för ditt teams välmående! Levagården är en harmonisk plats där vi har möjlighet att ta emot 6-10 personer.
Känner ni att det finns ett behov av att arbeta ostört och finna ro för kreativitet och teambuildning så är Levagården något för er. Vi ramar gärna in era dagar med aktiviteter och konsulthjälp.
Kontakta oss skickar vi en offert om vilka möjligheterna som finns för din grupp och företag.

LEARN MORE
bottom of page