Funktionsmedicinsk analys - Elektro Interstitium Scanning (EIS)

March 02, 2016

Elektro Interstitium Scanning (EIS) är ett avancerat system som scannar av kroppen och levererar testdata till en dator. EIS-biofeedback är medicinskt godkänt inom EU. Scanningen tar endast tre min och ger en översikt över kroppens olika funktioner så som ämnesomsättning, oxidativ stress, pH-värdet, blodfett, kroppssammansättningen, inflammationer i kroppen, mineral- och hormonstatus och mycket mer. Konsultationen ger en god överblick över kroppens hälsa och avslutas med att vi går igenom resultatet och du får rekommendationer och ett individuellt anpassat program med rekommendationer om kost och kosttillskott.

 

EIS är inte en ersättning för läkarvård. Vid sjukdom, kontakta din doktor.  

 

Näringsmedicin - Ortemolekulär medicin - Cellnäring

Näring ligger till grunden för vår hälsa.Vi behöver få i oss en mängd olika näringsämnen för att vi ska må bra. En bra näringsbalans ger bränsle till kroppens alla viktiga funktioner och förebygger ohälsa. Vi ger råd om näring, kost och kurer vid specifika behov. Vi rekommenderar att vi gör en hälsotest med biofeedback EIS och eller SCIO för att få en omfattande bild av kroppens energimässiga tillstånd.

 

Individuell anpassning

Vi ger individuell rådgivning för dina behov och kan skräddarsy en kur för exempelvis följande behov:

  • Utbrändhet

  • Utmattningsdepression

  • Viktminskningskur

  • Återuppbyggnad vid utbrändhet

  • Förebyggande kur (tex vid influensatider etc)

  • Immunförsvarskur

  • Detoxkur

  • Led och muskel kur

  • Humörsvängningar

Biofeedback Frekvensmedicin - SCIO

March 02, 2016

SCIO är ett databaserat biofeedback-instrument som mäter och registrerar avvikelser från normala energibalanser i kroppen och som indikerar obalans i kroppen. Genom att synliggöra och korrigera dessa obalanser kan man främja kroppens egen förmåga att återbygga ohälsa. En inledande omfattande test och session tar 2 timmar och återkommande sessioner ca 1-2 timmar.

 

Elektro Interstitium Scanning (EIS) är ett avancerat system som scannar av kroppen och levererar testdata till en dator. EIS-biofeedback är medicinskt godkänt inom EU. Scanningen tar endast tre min och ger en översikt över kroppens olika funktioner så som ämnesomsättning, oxidativ stress, pH-värdet, blodfett, kroppssammansättningen, inflammationer i kroppen, mineral- och hormonstatus och mycket mer. Konsultationen ger en god överblick över kroppens hälsa och avslutas med att vi går igenom resultatet och du får rekommendationer och ett individuellt anpassat program med rekommendationer om kost och kosttillskott.
EIS är inte en ersättning för läkarvård. Vid sjukdom, kontakta din doktor.  

Please reload

©  LivsHälsa - medvetandeutveckling AB, Livsstilsklinik anno 1993 - 2018. Banergatan 9, 11456 Stockholm. minanda@livshalsa.se, 070-4678277. Text och Bildmaterial får inte användas utan skriftlig tilllåtelse. All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory. GDPR