Om Livshälsa & Minanda

 

LivsHälsa AB grundades av Minanda Fritz 1993. 
Syftet med vår verksamhet är att bidra till medvetandeutveckling och att individen, gruppen och organisationer frigör livsenergin och utvecklar sin fulla potential. Vi länkar samman en lång rad erfarenhet av att jobba med människor i utveckling på företag och individuellt med att ständigt lära och växa själva av nya möten och nya erfarenheter. Livshälsa har under åren samlat på sig en pool av duktiga samarbetspartner inom hälsa och organisation som anlitas vid behov. Inte minst våra egna utbildade My Spirit yogalärare som har helheten som grund.

Under de senaste 5 åren har vi arbetat med verktygen inom Access​ Consioussness utvecklat av Gary Douglas i USA. Access​ har varit en stor inspirationskälla och är vardagligen. Precis som yogan varit det sedan 1986 och ONENESS University i Indien likaså.

 
Minanda Fritz

Minanda Fritz har utövat yoga sedan 1986 och udervisat sedan 1991. Hon är bland annat utbildad inom Rishi Astanga Yoga. 1993 grundande hon Livshälsa AB och sedan 2004 bedriver hon My Spirit yogalärarutbildning. Hon har i dagsläget undervisat ca 2000 personer i yoga och mer än 100 personer i vår 1,5 -åriga MySpirityoga lärarutbildning. Alla elever skriver en 10 veckors uppsats om yoga i slutat av utbildningen. Det har resulterat till bra erfarenhet i hur MySpirit yoga kan bidra till Livshälsa på olika plan och sätt i samhället. Samt lagt en bra bas för grundforskning inom yogaområdet.

Minanda är bland annat Fil. kand Beteendevetare, organisationspsykolog och KBT-terapeut (Ki) med missbruk som inriktning, Oneness Trainer (Oneness University i Indien 10 år), samt utbildad inom Access Consiousness och Cert. Access Facilitator.

Hon har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med individer och grupper samt klinisk erfarenhet av klienter i individuell rådgivning och terapi. Hon har en förkärlek till att arbeta med helheten runt individer i sin kliniska verksamhet och har under åren fått mycket erfarenhet och bra resultat med bla livskriser, traumabearbetning, sorgeprocesser, parterapi, utbrändhet, ångestproblematik och missbruk mm.
Minanda håller varje år ca fyra 10 dagars djupgående retreat på egna Levagården i norra dalarna.

 

Hon har också grundat terapimetoden EMC – emotional memory clearing TM.

Minanda arbetar utifrån en helhetssyn där kropp, själ, tanke och känsla hänger samman. För Minanda är yoga så mycket mer än gymnastiska övningar. Det är en helhetsförståelse för människan – ett sätt att se på världen och ett sätt att leva.

Grundläggande värderingar i Minandas arbete är 10 budord:) :

 1. Ärlighet, icke våld, icke stjäla, icke begär, måttlighet i alla livets områden.

 2. Nöjd och tacksam, självstudie, disciplin, djupt rotad tillit och renlighet både utom och inombords och på tankeplanet.

 3. Kroppens inneboende självläkande kraft. Låt kroppen göra det den behöver för att komma i balans. Det är kroppen som gråter! inte du! Så håll din kontroll borta:)

 4. Kroppen behöver först prana, sen syre, sen vatten, sen mineraler osv

 5. Basbalansen är viktig för hela organismen. Basa och drick mkt vatten

 6. Behandlingseffektivitet Om det du gör inte fungerar gör något annat.

 7. Helhetstänk - flera faktorer orsakar ofta ett skeende. För att upplösa en problematik behöver man gå till nivån där probelmet startat inte bara se till symtomen.

 8. Tänkandet - Om du ser hur du tänker är du skaparen av ditt liv.

 9. Känslor laddas ur, tankar byts ut och kroppen tränar man. Att blanda ihop dessa skapar sjukdom.

 10. Naturen - hämta tillbaka dig själv och din kraft där.

 11. Copyright Minanda Fritz

 

Utbildning

Fil. Mag. Ergonomi med fokus på stressprevention och agilt arbetssätt.

Fil. Kand Personal och Beteendevetare med organisationspsykologisk inriktning.

KBT-terapeut inriktning missbruk och DBT dialektiskt beteendeterapi(självskada beteenden) på Karoliska Instistutet 2,5 år.
Grundare av Emotional Memory Clearing TM EMC-Terapi sedan 1992
Dipl. Ljudlekare med Henry Soludde
Auktoriserad Feng Shui konsult sedan 2000
Sing and songwriter
Designer My Spirit - yogalifestyle
Access förändringskonsult
Chaordic förändringskonsult - syftes och värderingsarbete inom företag och organisationer
Certifierad Access Consiousness Facilitator sedan 2009
Dipl. Onenesstrainer och Facilitator
Certifierad inom Ortemolekulär- & Energimedicin.
Dipl. Yogalärare
Grundare och utbildningsansvarig av My Spirit yogalärarutbildning anno 2003​

 

Tjänster
Arbetsmiljö och organisationskonsultationer
Chefs och ledarskapscoaching
Chaordic - organisationsmetod för implementering av syfte och värderingar
Helhetsinriktad hälsorådgivning och utvecklingssamtal.
Funktionsmedicinsk analys EIS
Näringsmedicin/ortemolekulärmedicin.
Frekvensmedicin SCIO och LIFE
KBT terapi, individuellt, familj och par.
Emotional memory clearing - EMC
Access Clearing och Coaching.
Access kroppsbehandlingar
Feng Shui konsultation och inredningsarkitektur.
Förändringskonsult och organisationspsykologi.
Yoga och utvecklingsretreat
MySpirit yoga - verktyg för personlig utveckling med yogafilosofi.
MySpirit Yogalärarutbildning - fokus på helheten, individanpassad yoga med yogafilosofi och visdom.

(På grund av konfidentialitet och tystnadsplikt nämns här inga kunder Livshälsa arbetat med. Men referens kan ges vid behov.)

 

Office and Mobile + 46 70 467 82 77
Email: minanda@livshalsa.se

LivsHälsa AB innehar F-Skattesedel och ansvarsförsäkring

©  LivsHälsa - medvetandeutveckling AB, Livsstilsklinik anno 1993 - 2018. Banergatan 9, 11456 Stockholm. minanda@livshalsa.se, 070-4678277. Text och Bildmaterial får inte användas utan skriftlig tilllåtelse. All of Life Comes to All With Ease and Joy and Glory. GDPR